Villerslev By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-106

Fredningsnr.
1403129

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1912. Husejerske Maren Katrine Andersen, Hørdum Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, 23 x 3,8 m. Mindre hul i top. Hegn over N-fod. Lyng- groet i ager. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midt i Høien er en lille Udkastning; forøvrigt er den særdeles vel bevaret. Tværmaal 70 Fod. Høide 13 Fod. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høj, 23 m. i Tværm., 3.8 m. h. I Top fladt Brud, kun 2.5 m. vidt; herom i Kreds plantet smaa, halvt udgaaede Pile. Over Fod mod N. Pigtraadshegn. Fod mod V. noget afpløjet. Lynggroet i Ager. - Fredlystes af Husejer Maren Katrine Andersen ved Dekl., udstedt d. 3 Aug. 1912. - E. 1877: Velbevaret; lille Gravning i Top; 22 x 4 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 23 x 3,8 m. Mindre Hul i Top. Hegn over N-Fod. Lynggroet i Ager. MS mod Ø.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. som tidl. beskr. Ved nordlige højfod lave, helt tilgroede brinker. Det meste af siden, undtagen i SV, er dækket af løvkrat. Bør fjernes. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1403.130. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark/hestefold.

Litteraturhenvisninger  (0)