Vibberstoft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-109

Fredningsnr.
1403128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14 x 2,3 m. Sænkning i top (diam. 4 m). Siderne afgra- vede, sænkning i sydsiden. Beplantet med fyr i ager. Vibberstoft, matr.nr. 4a: Høj i skel til Vibberstoft, matr.nr. 5b
Undersøgelsehistorie  (7)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 14 m. i Tværm., 2.3 m. h. I Top tilgroet Brud, 3.5 m. vidt, ført ind fra SV; Siden her derved udslæbt. Side mod Ø. udflydende. Fod mod NV. og NØ afgravet. Den nørre Halvdel fyrreplantet; i øvrig lynggroet i Ager. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 2,3 m. Sænkning i Top (Diam. 4 m). Siderne afgravede, Sænkning i S-Siden. Beplantet med Fyr i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. men nederst på vestsiden. Frisk opgravning af ræv omkring kunstig rævegrav, hvis munding er stoppet af sten. Ved nordlige højfod nogle gamle maskindele m.v. Mødding op til højfod i NØ. Bør ryddes. Ejer kontaktes - rævegrav bør fyldes op. Antagelig samme ejer som 1403.130. ** Seværdighedsforklaring ** Kan efter rydning få en vis landskabsvirkning sm. m. 129-131. Bliver dog aldrig specielt pæn eller imponerende. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger for enden af læbælte.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tisyn gennemført.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)