Store Folhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-123

Fredningsnr.
1403127

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1887. Gdr. Lars Peter Nielsen Afmærkn.: MS. 1889 Høj, "Følhøj", 17,5 x 3,5 m. 4,5 m vidt brud østligt i top. Græsklædt i ager. MS på top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 60 Fod i Tværmaal, 11-12 Fod høi; udkastet i Midten. Store Folhøi. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 17.5 i Tværm., 3.5 m. h. I Top mod Ø. tilgroet Brud, 4 m. vidt, 1 m. d. Side mod NV. afgravet. Fod mod N. og Ø. afpløjet. Lynggroet i Ager. MS paa Top mod V. Fredlyst af Grdr. Lars Peter Nielsen. Dekl. thingl. 24/11 1887. (Her kaldt 'Følhøj'). - E. 1877: 19 x 3.8 m. Udgravning i Midten. 'Store Folhøj'. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Følhøj", 17,5 x 3,5 m. 4,5 m vidt Brud østligt i Top. Græsklædt i Ager. MS paa Top.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Fremtræder meget velbevaret. Mål: 3,5x18x18 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt bag have, omgivet af græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)