Favshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-129

Fredningsnr.
1403137

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1912. Gdr. Peder Ginnerup Bangsgaard. Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, "Favshøj", 13 x 2,9 m. Hul i top fra SV. Græsgroet i ager. MS mod N. Lille "dysse" fra ny tid på top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
59 er lille og ødelagt. 60 og 61 overpløiede og ubetydelige; to af dem kaldes Faushøie [E. nr. 58-61, svarer til sb. 131,129, 128,127]. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, 13 m. i Tværm., 2.9 h. I Top tilgroet Sænkning, 4 m. vid, 0.8 d., ført ind fra SV. Siden mod SV. afgravet. Fod mod V. afpløjet. Græsgroet i Ager. - Skønnedes trods Beskadigelserne fredningsværdig og fredlystes af Grdr. Peder Ginnerup Bangsgaard ved Dekl., udstedt 2/8 1912. - E. 1877: lille, ødelagt. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Favshøje", 13 x 2,9 m. Hul i top fra SV. Græsgroet i Ager. MS mod N. Lille "Dysse" fra ny Tid i Top. [Tilføjelse i sb. teksten] Paa Geodetisk Instituts Maalebordsblad (Rettet 1918) kaldet "Favshøje".

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men på siderne senere tilkomne kreaturskader: på sydsiden, 2x3 m; på nordsiden 4x2 og 2x1 m; mindre skade i SØ-lige højfod, hvor et par mindre sten stikker frem. Skaderne er 10-30 cm dybe og meget sparsomt bevokset med mos og lidt græs. Ingen friske kreaturspor. Gamle nedtrædninger nederst på siden i NØ. Der pløjes for tæt til højfoden i syd. Den omtalte pyntedysse mangler, men en stor sten øverst på nordsiden kan stamme fra den. På vestsiden gammel nedtrådt kant øverst, samt lille skade forneden. MS henligger øverst på siden i nord. Mål: 2,8x14x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1403.136. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)