Favshøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110113-129

Fredningsnr.
1403137

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/9 1912. Gdr. Peder Ginnerup Bangsgaard. Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, "Favshøj", 13 x 2,9 m. Hul i top fra SV. Græsgroet i ager. MS mod N. Lille "dysse" fra ny tid på top.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
59 er lille og ødelagt. 60 og 61 overpløiede og ubetydelige; to af dem kaldes Faushøie [E. nr. 58-61, svarer til sb. 131,129, 128,127]. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, 13 m. i Tværm., 2.9 h. I Top tilgroet Sænkning, 4 m. vid, 0.8 d., ført ind fra SV. Siden mod SV. afgravet. Fod mod V. afpløjet. Græsgroet i Ager. - Skønnedes trods Beskadigelserne fredningsværdig og fredlystes af Grdr. Peder Ginnerup Bangsgaard ved Dekl., udstedt 2/8 1912. - E. 1877: lille, ødelagt. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Favshøje", 13 x 2,9 m. Hul i top fra SV. Græsgroet i Ager. MS mod N. Lille "Dysse" fra ny Tid i Top. [Tilføjelse i sb. teksten] Paa Geodetisk Instituts Maalebordsblad (Rettet 1918) kaldet "Favshøje".

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men på siderne senere tilkomne kreaturskader: på sydsiden, 2x3 m; på nordsiden 4x2 og 2x1 m; mindre skade i SØ-lige højfod, hvor et par mindre sten stikker frem. Skaderne er 10-30 cm dybe og meget sparsomt bevokset med mos og lidt græs. Ingen friske kreaturspor. Gamle nedtrædninger nederst på siden i NØ. Der pløjes for tæt til højfoden i syd. Den omtalte pyntedysse mangler, men en stor sten øverst på nordsiden kan stamme fra den. På vestsiden gammel nedtrådt kant øverst, samt lille skade forneden. MS henligger øverst på siden i nord. Mål: 2,8x14x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1403.136. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra SV
Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra S