Mandhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-773

Fredningsnr.
210671

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten, ca. 31 x24 x 75 cm. På forsiden er i en firkantet ramme indhugget et 4-tal. Inskriptionen er opmalet med hvid mailing. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (2)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0973
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)