Bagsværd Fort

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-70

Fredningsnr.
302930

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1892 - 1920 e.Kr.)
Opført 1892-93. Nedlagt 1920.
Fredningstekst

Bagsværdfort Det beskyttede anlæg er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår med intakt fortlegeme og gravkaponiere samt næsten intakt tør fortgrav og med delvist intakt glacis. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Fortlegemet består af en kasematbygning og en foranliggende jordkappe. Kasematbygningen er et betonbygningsværk i to etager med bevarede dele af to ud af seks tårnkonstruktioner. Det vestre observationstårn er intakt, og af det østre er mekanismen bevaret, men panserdelen af tårnet er fjernet. Bygningens panserport, -døre og -skodder er delvis bevaret. Endvidere er jernlemmene foran skydeskårene bevaret. I forbindelse med en restaurering af kasematbygningen er denne blevet overdækket med et midlertidigt, tagpapdækket trætag. Omkring jordkappe løber en betonmur med et stormgitter på toppen. Stormgitteret er på dette fort, som det eneste sted i fæstningen, bevaret. Gravkaponieren er et betonbygningsværk i en etage, der ligger intakt i yderskråningen af fortgraven i dennes toppunkt. Bygningens panserdør og -skodder er bevaret. Glaciset er intakt på facerne, men en del af strubeglaciset er gravet bort i forbindelse med anlæggelsen af en depotbygning, desuden er der på strubeglaciset anlagt en del bygninger til en børneinstitution med legeplads. Den tørre grav er intakt på østre og vestre face. Strubegraven er delvis intakt; idet ovennævnte depotbygning går et stykke ud i graven, og idet en del af den vestlige del af graven er blevet delvist opfyldt i forbindelse med anlæggelsen af en parkeringsplads foran husrækken umiddelbart syd for fortet ud mod Bagsværd Hovedgade  matr.nr. 3-c Gladsakse. Ingen af fortets to kikkertstationer er bevarede. Boligen for fortets tilsynsførende er nedrevet.
Undersøgelsehistorie

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Bagsværdfort er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår i sin ydre form med intakt fortlegeme, gravkaponiere og næsten intakt tør grav samt delvis intakt glacis. Det beskyttede anlæg omfatter tilkørselsvejen, fortlegemet med kasematbygning og foranliggende jordkappe med støttemur og stormgitter. Endvidere fortgraven med rondegang og fodfolksbankette i yderskråningen samt gravkaponiere indbygget i gravens yderskråning. Hertil det delvis intakte for- og bagglacis. Øvrige eksisterende bygninger er ikke omfattet af beskyttelsen, hvilket også gælder et tagpapdækket trætag, som midlertidigt er lagt over kasematbygningen. For de beskyttede anlæg gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi