Bodilsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-168

Fredningsnr.
533634

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning igang 1991
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav røse. Sænkning midt i, 2,75 NØ/SV x 1,5 x 0,15 m. Adskillige strandsten synlige på S-del. Bevokset med græs og lidt lyng. Begyndende opvækst af fyr på Ø-del. Indgår i gravfelt Balka 5336:32-57 Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1253
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)