Bodilsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-169

Fredningsnr.
533635

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning igang 1991
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, gammel afgravning på V-del. Har blotlagt en stenkiste midt i højen, ØNØ-VSV orienteret. Flad dæksten mindst 60 cm bred og 10 cm tyk. I strandvold. Kun græs på Ø-del. Lave højninger i strandvolden dækker antagelig også over grave. Indgår i gravfelt 5336:32-57. Bevoksning: 1986: Græs

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1253
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)