Bodilsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-171

Fredningsnr.
533637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning igang 1991
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kraterrøse, 3 m SØ-NV x 2 x 0,4 m. Diam. 6,5 m. Lav højning omkring, men dia. vanskelig at fastslå. Stendynge fra gammel udgravning, især tydelig N for krateret. 2 større sten i bunden af krater. Største 0,7 x 0,35 x 0,15 m. Kun lidt græstotter og lyng på højningen ellers fri for bevoksning. Også sænkning NØ-SV tæt SV for krater. Kan være spor af en strandgrav. Indgår i gravfelt Balka 5336:32-57. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1253
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)