Bodilsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-187

Fredningsnr.
533653

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning igang 1991
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Sænkning midt i 3 m NØ-SV x 1,5 x 0,2 m. Stenvold V og NV for sænkning. Kun lav højning til øvrige sider, muligvis udgravet men der er ikke tale om noget dybt krater. Nyere udgravning ved Ø-fod NNØ-SSV, lig forstyrrelserne i hele området bag skansen. Sænkning helt overgroet af egekrat, lidt græsdække på SØ-del ellers uden bevoksning. 5-6 huller bag skansen markerer muligvis udgravede grave, men p.g.a. den almindelige råstofudnyttelse i området, kan de lige så vel stamme fra stentagning. Indgår i gravfelt Balka 5336:32-57 Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1253
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)