Bodilsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-191

Fredningsnr.
533657

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning igang 1991.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kraterrøse, 0,25 x 8 m. Højest set fra Ø. Krater 3,5 m NØ/SV x 2,5 m x 0,6 m. Gammel udgravning. V-del delvist dækket af græs, lyng og mos. 6 m VSV herfor sandsynlig lav strandgrav. Ellers virker området ned mod næste skanse forstyrret i forbindelse med stentagning. Tinglyses ikke. Indgår i gravfelt Balka 5336:32-57 Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1253
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)