Knudsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-95

Fredningsnr.
523364

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

27/2 - 2009 De 10 Bautasten har fået hver deres seperate fredningsnummer. 5233:60-69 10 bautasten, 1-1,5 m høje. Stenene står i to grupper, hvor- af den ene omfatter 3 stående og 1 væltet sten og den anden (20 m længere mod syd) 1 stående og 5 væltede sten.
Undersøgelsehistorie

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stående bautasten.