Bækkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-248

Fredningsnr.
5135110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
IKKE TINGLYST Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, på N skråning. Sænkning midt i 4 m i dia. 0,3 m dybt. Indgravning fra SV. Gl. gran tæt S for centrum, eg, røn, hassel, græs og mos. Spor af stødoptag tæt Ø for højfod. Firkantet nedgravning. I gruppe sammen med 5135:18 & 104-197 Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1255
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)