Bækkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-257

Fredningsnr.
5135119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Nedgravning 3 m i dia., 0,6 m dyb. Indgravning fra Ø. Kvas på N-del af højen. Bevokset med birk og hassel på n-del, underbevoksning af bregne og mos. Flere nylantede grantræer på højen. Gl. hulveje N og Ø for 5135:104-197 1987: Flere end 5 grantræer, ca. 7 år, plantede på højen. Nyberejsning: Andet: opmålt I gruppe sammen med 5135:104-197 Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1255
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)