Bækkegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-259

Fredningsnr.
5135121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning midt i, 2 m i dia. 0,2 m dyb. Enkelte sten synlige. 3 nyplantede graner. brombær og mos. I højgruppe sammen med 5135:104-197

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi