Bækkegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-261

Fredningsnr.
5135123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, nedgravning 3 m i dia. 0,4 m dyb. Stor dæksten V-ligt i sænkningen, 1,25 x 1 x 0,3 m. Anden dæksten ved S-fod, 1,5 x 1 x 0,25 m. Bevokset med ung eg, ahorn, kirsebær og røn. Underbevoksning af brombær, bregne og mos. I gruppe sammen med 5135:104-197. Nyberejsning: Andet: opmålt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi