Bækkegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-278

Fredningsnr.
5135140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning midt i, 1,5 x 1,5 x 0,3 m. Sten 0,5 x 0,3 m stor ved Ø-siden af krater, Jordbunke ved S-fod. I gruppe sammen med 5135:104-197. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvkrat

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi