Bækkegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-291

Fredningsnr.
5135153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
½ høj. Ø-delen afskåret og sænkningen, 2 x 2 x 0,3 m, delvist dækket af skovvej. Ca. 0,4 m høj jordvold i højens S-side. Brombærkrat, græs og 2 nyplantede gran. I gruppe sammen med 5135:104-197. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi