Højlyngen afd. 364.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-140

Fredningsnr.
523522

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Tingbord

Tingsted, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Tingbord.

Skåltegn, Oldtid (dateret 1000 f.Kr. - 1000 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingbordet "Fladehald" med indhuggede skåltegn og andre inskriptioner. Den flade sten er ca. 3 m lang og 2 m bred, og hviler på mindre, afkløvede sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Offerbord Fladehald.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindesmærke paa Fladehæld, bestaaende af en flad Klippeblok 3 x 2 m stor, som i vandret Stilling hviler paa mindre, afkløvede Sten. I Skov.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)