Bækkegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-299

Fredningsnr.
5135161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning i top, 1 m i dia. S-del afskåret af ager. Sten på NV-del, enkelte sten synlige i sænkning. S-siden delvist dækket af jord og sten fra markarbejdet. Gl. stød ved ØNØ-fod. Røn på N-del, tjørn og hyld på V-del. Bregner, brombær og mos. Indgår i højgruppe sammen med 5135:104-197. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi