Bækkegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-317

Fredningsnr.
5135179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning midt i 3 m i dia. 0,3 m dyb. Indgravning fra NØ. Stor sten ved S-fod mindst 1 m i omfang. Ung eg ved NØ-fod, brombær, græs og mos. Hjulspor SØ og Ø for højen. Indgår i højgruppe sammen med 5135:104-197. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi