Bækkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-321

Fredningsnr.
5135183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning i top 1,5 x 1,5 x 0,35 m. Gl. gran ved sænkningens N-side. Enkelte røn. Indgår i højgruppe sammen med 5135:104-197.

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1255
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)