Bækkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-325

Fredningsnr.
5135187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning midt i 3 m i dia. 0,25 m dyb. Indgravning fra Ø. Stor sten 0,6 m stor i SØ-siden af sænkningen + 1 i N, ca. 0,8 m stor. Tæt bevokset med gran og røn. Indgår i højgruppe sammen med 5135:104-197.

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1255
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)