Bækkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-329

Fredningsnr.
5135191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning 3 x 3 m, 0,75 m dyb. Sten på o. 0,4 m ved højens VSV fod. Højen bevokset med eg, røn, kirsebær. Underbevoksning af bregner og mos. Naturlig rævegrav i kraterets NØ kant. I gruppe sammen med 5135:104-197. Nyberejsning : Afsætning : Andet = opmålt. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1255
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)