Bækkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-331

Fredningsnr.
5135193

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
ikke tinglyst Tinglysning igang 1991 **********************
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning 4 m i dia. 0,3 m dyb. Indgravning fra NØ og N. Sten 0,5 m stor tæt V for højens midte. Afrømmet jord på NV-siden af højen. Gl. vejspor mellem 5135:191 og 193. Højen bevokset gl. gran på Ø del. Enkel eg på V-del. Underbevoksning af brombær og bregne. I gruppe sammen med 5135:104-197. Nyberejsning: Afsætning: Andet = opmålt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1255
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)