Sønder Hedegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-45

Fredningsnr.
150354

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 11/9 1933. Boelsmand Niels Chr. F. Vilsbøll og hustru. Afmærkn.: MS. 1934, H. Neumann Høj, 13 x 2,6 m. To dybe brud, 3 m i diameter i NV og SØ. Græsklædt i ager. MS mod N.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet baade i Nord og Sydsiden.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Høj, 14 m. i Tværm., 2.6 m. h. I Side mod SØ. ret dybt, tilgroet Brud, 3 m. vidt; mod NV lignende Brud. Top urørt. Fod afpløjet. Lynggroet og beplantet med gammel Fyr og Gran i Ager. - E. 1877: Gravninger mod N. og S.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 x 2,6 m. To dybe brud, 3 m i diam. i NV og SØ. Græsklædt i ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.