Sønder Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-49

Fredningsnr.
150353

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 19 x 4 m. 5,5 m vidt hul i top med åbning mod NV. 4 m vid sænkning i forlængelse af grøft mod NNØ, brud mod SV og NV. Foden afskåret mod V, S og Ø, mod V af vej. En stor sten (randsten ?) ved fod mod NV. Græsklædt i ager (tildels be- plantet med graner. Visby, matr.nr. 31: Høj i skel til Visby, matr.nr. 5l.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Har været en anselig Høi; udgravet.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forstyrret Høj, 19 m. i Tværm., 4 m. h. I Top tilgroet Gravning, indført fra NV, 5.5 m. vid, 1.5 m. d. I Side mod V. et større Brud; mod Ø. et lignende. Noget SØ. f. Top Hegn over Siden i N.t.Ø.-S.t.V. Fod mod SV. bortgravet, mod NV bortskaaren af Vej. Lynggroet og beplantet i Ager. E. 1877: Tidligere anselig Høj; udgravet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 x 4 m. 5 1/2 m vidt hul i top med åbning mod NV. 4 m vid sænkning mod ØSØ, sænkning i forlængelse af grøft mod NNØ, brud mod SV og NV. Foden afskåret mod V, S og Ø, mod V af vej. En stor sten (randsten?) ved fod mod NV. Græsklædt i ager. (Tildels beplantet med graner).

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, næsten helt tilgroet med træer og buske. Syd og øst for højen skel/dige.

Litteraturhenvisninger  (0)