Sønder Hedegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-53

Fredningsnr.
150355

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 11/9 1933. Boelsmand Anders Poulsen Andersen og hustru Høj, 18 m i Ø-V, 23 m i N-S x 3,25 m (4,7 m målt fra nord- lig fod). Top bortgravet ved 9 x 5 m stort, 1 m dybt hul; 2 m bred sænkning ned ad siden mod SØ, stor sænkning midt på nordsiden. Græs- og lynggroet med granstubbe i ager. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie

1869 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved gravning i højen blev der frilagt et stensat kammer med bronzesværd og et lille lerkar (ikke indsendt). Sværdet blev indsendt sammen med brudstykker af en lille dupsko og et lille fragment af et andet sværd eller dolkklinge.

1869 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravede og stærkt ødelagte [E. nr. 73-75, svarer til sb. 44, 51,53]. 74 er den ene af Thinghøiene. I 75 er fundet et Broncesværd.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Høj, c. 18 m. i Tværm., 3.25 m. h. I Top mod V. 5 m. vid, 1 m. d. Sænkning; mod Ø. mindre Brud. I Side mod N. stort Brud nær Foden; Siden mod SØ. kløvet ved smalt Skaar. Alle Beskadigelser tilgroede. Fod mod Ø. og V. bortpløjet. Lynggroet og beplantet i Ager. - E. 1877: Udgravet og stærkt ødelagt; her er fundet et Bronzesværd. - Iflg. Oplysn. herfra B 310 (inds. 1869): et 0.6 m. l. Bronzesværd med itubrudt Dopsko samt Fragmenter af en Bronzedolk, alt fundet i en Grav i en Høj. I Graven et Lerkar.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 m i Ø-V, 23 m i N-S x 3 1/4 m (4,7 m målt fra nordlig fod). Top bortgravet ved 9 x 5 m stort, 1 m dybt hul, 2 m bred sænkning ned ad siden mod SØ, stor sænkning midt på nordsiden. Græs- og lynggroet med granstubbe i ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Græsklædt høj i ager. Ved højens nordøstside hylde- og rønnetræer.