Horshøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-57

Fredningsnr.
150356

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/11 1887 og 18/6 1891. Gdr. Niels Andersen Borre Høj, 16 x 3,9 m. Hul i top fra SØ (7 x 4 m). MS i top. Sb. 57-58 (1503-56, 57) er sammenbygget og kaldes "Hors- høje".
Undersøgelsehistorie

1850 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1850 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendelse af bronzegenstande, som blev fundet i 2 stenkister i højen. Lidt nord for midten fandtes i den ene grav et sværd og en dupsko fra sværdskeden. Den anden grav, lidt sydvest for højmidten, indeholdt en halskrave, 2 itubrudte halsringe, 2 armringe, en nål samt fragmenter af en armring.

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Horshøie, E. nr. 79-81, svarer til sb. 56-58] Nedpløiet er No 79. 80 og 81 ere anselige Høie, men begge ere ødelagte; i den første er fundet et Broncesværd med Skede- og Bronce-Armringe.

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, udgravet; 16 m. i Tværm., 3.9 m. h. Fra Fod mod SØ indført Sænkning i Top, tilgroet, 5 m. vid, 1.5 m. d. Mod NØ Siden afgravet og Foden afpløjet. Ved Foden mod SØ. sammenbygget med Høj 58; se iøvrigt efter denne (ang. Mus. Nr. 11101-07). Den samlede Længde af Høj 57-58 i NV-SØ er 40 m. De ere fredlyste af Grdr. Niels Andersen Borre. Dekl. thingl. 24/11 1887 og 18/6 1891. - E. 1891: 'Horshøje', to anselige, men ødelagte Høje. I den første [Høj 57] er fundet et Bronzesværd med Skede og Bronzearmringe. - Følgelig stammer fra Høj 57 11101-07 (inds. 1850): et 0.7 m. l. Bronzesværd m. firkant. Dopsko, en itubrudt Halskrave, to itubrudte Halsringe, tre Haandledsringe og en Naal, alt af Bronze. Sværdet fandtes i en mandslang Gravkiste mod N. i Højen; i en lignende Gravkiste mod SV. laa de øvrige Genstande.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 3,9 m. Hul i top fra SØ (7 x 4 m). MS i top. Sb. 57-58 er sammenbygget og kaldes "Horshøje".

1947 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at genrejse den væltede fredningssten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den vestligste af to sammenbyggede høje. Græsklædt i ager.