Horshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-58

Fredningsnr.
150357

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1887 og 18/6 1891. Gdr. Niels Andersen Borre Høj, 18 x 3 m. 7 m vid sænkning mod SØ, fod afgravet i ØSØ og SSV. MS i top. Sb. 57-58 (1503-56, 57) er sammenbygget og kaldes "Hors- høje".
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Horshøie, E. nr. 79-81, svarer til sb. 56-58] Nedpløiet er No 79. 80 og 81 ere anselige Høie, men begge ere ødelagte; i den første [sb. 57] er fundet et Broncesværd med Skede- og BronceArmringe.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, medtaget; 18 m. i Tværm., 3 m. h. I Side mod V. svært Brud, 7 m. vidt, 1 m. d.; mod S. et mindre Brud. Fod mod NØ. bortpløjet. Ved Foden mod NV sammenbygget med Høj 57. Den samlede Længde af Høj 57-58 i NV-SØ er 40 m. De ere fredlyste af Grdr. Niels Andersen Borre. Dekl. thingl. 24/11 1887 og 18/6 1891. - E. 1891: 'Horshøje', to anselige, men ødelagte Høje. I den første [Høj 57] er fundet et Bronzesværd med Skede og Bronzearmringe. - Følgelig stammer fra Høj 57 11101-07 (inds. 1850): et 0.7 m. l. Bronzesværd m. firkant. Dopsko, en itubrudt Halskrave, to itubrudte Halsringe, tre Haandledsringe og en Naal, alt af Bronze. Sværdet fandtes i en mandslang Gravkiste mod N. i Højen; i en lignende Gravkiste mod SV. laa de øvrige Genstande.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3 m. 7 m vidt brud imod V, flad sænkning mod SØ, fod afgravet i ØSØ og SSV. MS i top. Sb. 57-58 er sammenbygget og kaldes "Horshøje".

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal besigtigelse
Journal nr.: 692/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 692/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at genrejse den væltede fredningssten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sammenbygget med huøj nr. 150356. Græsklædt i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)