Daasen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-67

Fredningsnr.
150358

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj i ØSØ-VNV, "Dåsen", 96 x 17 x 2 m. Midten bortgra- vet på langs mod Ø i en bredde af 5 m (sandsynligvis er langhøjen på de østligste 25 m, det lyngklædte parti afgra- vet). En sti tværs over højen ved overgangen mellem den be- plantede og den lynggroede del; 7 m længere mod V en rende på tværs og 7 m vestligere hul i top (3 x 4 m); 16 m vest- ligere 2,5 m bredt brud fra top mod N, og henholdsvis 14 og 18 m vestligere to større huller i top, 4 og 3 m i diam. I langhøjens vestende, mod NV, et 4 m vidt hul til bunden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Daasen, en Langhøi, 305 Fod lang fra Nordvest til Sydøst. Bredden, maalt paa to Steder 46 og 41 Fod. Udgravning foretagen 9 forskjellige Steder.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, ødelagt Langhøj, 96 m. l. i ØSØ-VNV, 8 m. br., 2 m. h. Ved Vestenden er Nordsiden bortgravet over en 6.5 m. l. Strækning; c. 20 m. fra V.-Enden er et 7.5 m. br. Skaar ført tværs gennem Højen langs Bunden; lige V. herfor et mindre Brud. C. 60 m. fra V-Enden et dybt Brud i Rygningen, 3.5 m. vidt; lige Ø. herfor er et 4.5 m. br. Skaar ført tværs gennem Højen langs Bunden. Atter Ø. herfor ere de sidste 30 m. mod Ø. sløjfede, saa Højen her kun er 1 m. h; her ligge enkelte store Sten. Desuden ses midtvejs i N-Siden et mindre Brud, hvori nogle mindre Sten. Lynggroet og beplantet i Ager. Ingen Fund kendtes. - E. 1877: 'Daasen', en Langhøj, 96 m. l. i NV-SØ, 13-15 m. br. Udgravninger paa ni forskellige Steder. - Prospekt og Plan af Højen, tegnet af Martin Borch, paa Blad IV ved Engelhardts Beretning.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 506/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i ØSØ-VSV, "Dåsen", 96 x 17 x 2 m. Midten bortgravet på langs mod Ø i en bredde af 5 m, (sandsynligvis er langhøjen på de østligste 25 m, det lyngklædte parti, afgravet). En sti tværs over højen ved overgangen mellem den beplantede del og den lynggroede del. 7 m længere mod V en rende på tværs og 7 m vestligere hul i top (3 x 4 m), 16 m vestligere 2 1/2 m bredt brud fra top mod N og henholdsvis 14 og 18 m vestligere to store huller i top, 4 x 3 m i diam. I langhøjens vestende mod NV, et 4 m vidt hul til bunden. Jr. 506/43.

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 506/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning til ejeren om at fjerne et par læs teglsten fra højen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor langhøj i ager. Græsklædt med spredt buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)