Storhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-91

Fredningsnr.
150352

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1503-51, 52, 50, 49. Høj, 18 x 4,5 m. Nord- og vestsiden afgravet, foden brat afgravet, firsidet. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storhøi, 60 Fod Tværmaal, 18 Fod høi, lidt Jordskred i Nord og Øst, men Overdelen bevaret.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Høj, 18 m. i Tværm., 4 m. h. Top noget flad. Siden mod N. noget afgravet, mod V. ret stærkt afgravet. Fod mod S. bortpløjet. Græs- og lynggroet i Ager. Fredning ønskelig; nægtet af Ejeren. - E. 1877: 'Storhøj', 19 x 5.7 m. Skred mod N. og Ø. - Overdel bevaret.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 4,5 m. N- og V-Siden afgravet. Foden brat afgravet, firsidet. Græs- og lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)