Tremhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-93

Fredningsnr.
150350

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1503-51, 52, 50, 49. Tingl.: 15/12 1887. Gdr. Jens Hedegaard Nielsen Høj, en af "Tremhøje", 16 x 4,6 m. Siderne noget afgravede forneden. Græs- og lynggroet i ager. MS og GI i top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tremhøie [E. nr. 29-30, svarer til sb. 94 og 30] paa en Banke. 30 er 55 Fod i Tværmaal, 13-14 Fod høi; lidt Jordskred i Sydsiden. 29 omtrent af samme Størrelse; lille Fordybning i Toppen og i Østsiden; ellers vel conditioneret.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 16 m. i Tværm., 4 m. h. Top urørt. Siden mod N., S, og V. afgravet; forneden bortgravet indtil en Højde af 2 m. Græs- og lynggroet i Ager. MS paa Top. - E. 1877: En af 'Tremhøje' (se ogsaa Kort og Dekl.) 17.3 x 4.4 m.; Skred mod S. - Fredl. af Grdr. Jens Hedegaard Nielsen. Dekl. thingl. 15/12 1877.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Tremhøje", 16 x 4 m. Siderne noget afgravede forneden. Græs- og lynggroet i Ager. MS i Top. GI i top.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tjørnebusk på toppen ved FM sten.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)