Tremhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-94

Fredningsnr.
150349

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1903-51, 52, 50, 49. Tingl.: 15/12 1887. Gdr. Jens Hedegaard Nielsen Høj, en af "Tremhøje", 16 x 4,6 m. Flad sænkning og ræve- grav i top, 3 m vid sænkning i siden mod Ø, smalt brud i nordsiden, mindre brud ved vestfoden. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tremhøie [E. nr. 29-30, svarer til sb. 94 og 30] paa en Banke. 30 er 55 Fod i Tværmaal, 13-14 Fod høi; lidt Jordskred i Sydsiden. 29 omtrent af samme Størrelse; lille Fordybning i Toppen og i Østsiden; ellers vel conditioneret.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 16 m. i Tværm., 3.6 m. h. Top og Side mod Ø. affladede. Side mod SV. overfladisk afgravet. Fod mod V. bortgravet. Græsgroet i Ager. - MS paa Top. Fredlyst af Grdr. Jens Hedegaard Nielsen. Dekl. thingl. 15/12 1887. - E. 1877: En af Tremhøje (se ogsaa Dekl. og Kort). Lille Fordybning i Top og i Østsiden.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Tremhøje", 16 x 4,6 m. Flad Sænkning og Rævegrav i Top, 3 m vid Sænkning i Siden mod Ø, smalt Brud i N-Siden, mindre Brud ved V-Foden. Græsgroet i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)