Grishøjgårds Krat
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-185

Fredningsnr.
081252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenlægning/Stensamling, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, dog ufuldstændig af form, idet der kun er konstateret sten i kredsens V-lige del. Ca. 7 m i diameter, med ca. 10 sten i halvkredsen. Gemt i ung birk og tørv. I højmose.
Undersøgelsehistorie  (3)
2004 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Stenkreds, 7 m i diameter, opr. 10 sten, 4 synlige ved besigtigelsen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)