Folehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hørsholm

Sted- og lokalitetsnr.
010410-134

Fredningsnr.
283081

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Linstows Grav. På en sandstensplade, 1,25 x 1,1 x 0,2 cm stor, opstillet på skrå, på, og op ad ca. 1,3 m store sten, ses følgende inskription: I ET HALT AARHUNDREDE VIRKEDE C. H. VON LINSTOW GEHEIME CONFERENTSRAAD OVERFØRSTER STORKORS AF DANNEBRO MED ERFARINGSRIG INDSIGT UTRÆTTELIG IVER USVIGELIG RETSIND FOR DET KALD DER VAR HANS LIVS KIÆRESTE IID DET HELLIGEDE OLDINGEN ENDOG SINE SIDSTE DAGE DE LANDETS SKOVE DER VARE HANS OMSORG BETROEDE ERE HANS UFORGLEMMELIGE HÆDERS MINDE HER HVILER HAN EFTER EGET ØNSKE SOM KONGENS NAADE BEVILLIGEDE SIN TRO TIENER UNDER DE TRÆERNES LY HAN SELV LOD OPELSKE BEVAREDE HANS ERINDRING OM SKYGGE DE NU HANS GRAV HAN BLEV FØDE DEN 14 SEPTEMBER 1740 DØDE DEN 12 APRIL 1823 VELSINET AF SINE EFTERLADTE HUSTRU OG BØRN MED VEEMODSFULD TAKNEMMELIGHED SALIG ERE DE REENE AF HIERTET THI DE SKULLE SKUE GUD MATTH 5 V 8 Stenen er anbragt i den ØNØ-lige periferi af en rundt anlæg af buksbom og tuja.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Mindesten, Linstows grav.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)