Rude Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-84

Fredningsnr.
292948

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dambrug, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Social og samfund, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1906 - 1968 e.Kr.)
Mirasten.

Fredningstekst
Miresten. Firkantet, lidt groft tilhugget granitpæl, 31 x 31 cm i fladen og 2,4 m høj. De øverste 65 cm af N-siden er fint tilhugget. Her er et par mindre jernankre sat i stenen. En stenkreds på jorden omkring stenen. Mirestenen blev anvendt som fast reference ved justeringer af det magnetiske instrument. Ud til skovvej og spor.
Undersøgelsehistorie  (3)
2004 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Mirasten, anvendt i forbindelse med anlæggelse af fiskedamme.

2007 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mirasten. Benyttet til verificering af instrumenter til magnetiske opmålinger/observationer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
235 cm høj firkantet sten med hvid og orange maling på den ene side. I toppen en hvidmalet trekant. Omkranset af7 kampesten

Litteraturhenvisninger  (0)