Doverhøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-102

Fredningsnr.
150345

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Kløvenhøj", 15 x 2,6 m. 5 m bredt skår i top i Ø-V, mod Ø mindre brud. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Banke, gjennemgravet fra Øst til Vest; en Mængde Sten henligger ved den.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 15 m. i Tværm., 2.6 m. h. Gennem Top i Ø-V. tilgroet Skaar, 4 m. vidt, 1 m. d. Foroven i Siden mod Ø. et Par mindre Brud. Kaldes 'Klovenhøj'. Her skal være funden en Guldring. Lynggroet paa lille Hedestykke i Ager. E. 1877: Gennemgravet i Ø-V; en Mængde Sten ved den. En af 'Doverhøje'.

1912 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kløvenhøj", 15 x 2,6 m. 5 m bredt Skaar i top i Ø-V, mod Ø mindre Brud. Græs- og lyngklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.