Grønhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-103

Fredningsnr.
150346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Kalk, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Tegl, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Grønhøj", ca. 18 x 2,8 m. Meget forstyrret (kalkovn og teglovn har været bygget ind i den). Fra top mod N stor 4 m vid gravning til bund med en afsats midtpå, stor 5 m vid sænkning mod S. Højformen uregelmæssig, mod V skråner højsiden kun svagt. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kalkovn har været indlagt; ødelagt.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt omdannet Højrest. Mod N. et 4.5 m. vidt Brud ført langs Bunden 4 m. ind i Højen; her nogle store, kløvede Sten. Mod S. et dybt Brud, 5.5 m. vidt, i Siden. Siden mod Ø. og V. stærkt afgravet og udslæbt. I Top mod N. et 9.5 m. vidt Brud, 1.1 m. d. Mod S. er Toppen bortgravet. Hele Højens Karakter er saaledes forsvunden. En Kalkovn og Teglovn har været bygget ind i Højen. Græsgroet i Ager. Alle Brud tilgroede. Højde: 3 m. - E. 1877: Ødelagt; Kalkovn har været anlagt i den; en af 'Doverhøje'.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grønhøj", ca 18 x ca 2,8 m. Meget forstyrret (Kalkovn og Teglovn har været bygget ind i den). Fra Top mod N stor, 4 m vid Gravning til Bund med en Afsats midtpaa, stor, 5 m vid Sænkning mod S. Højformen uregelmæssig, mod V skraaner Højsiden kun svagt. Græsklædt i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, omtalte gravninger fra teglovn m.m. stadig markante. Fire yngre løvtæer på østsiden.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.


Billeder

Fredningsnr. 150346. Oversigt fra Ø. 25.09.2014.