Albertshald
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-15

Fredningsnr.
53362

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5336-3, 2. Ejerlav: Ibsker. Røse, 1 x ca. 15 m. i skovens NV-hjørne. Overfladiske grav- ninger. Bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To store (og vistnok flere smaa) Røser oppe paa Klippebakken Albertshald. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre Høj, Røse, i Skovens Nordvesthjørne, ca. 15 m i Tvm. 1 m høj, bevokset med Træer. Overfladiske Gravninger.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret høj med et par små indgravninger nær toppen. 1,6 x 18 x 16,5 m. Ukonkret afsat på mb, hvilket utvivlsomt skyldes at skovens afgrænsning er ændret. Højen ligger som det højeste punkt på højdedraget Albertshald. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)