Ambygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-119

Fredningsnr.
150347

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 10 x 1,5 m. Gravning i top (3 x 2 x 0,6 m); et par mindre huller i syd- og nordsiden. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille; udgravet.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, ødelagt Høj, 9.5 m. i Tværm., 1.5 h. I Top tilgroet Gravning, 2.6 m. l., 1.5 m. br., 0.75 m. d. I Side mod N. og SV. mindre Beskadigelser. Lynggroet i Hede. E. 1877: Lille, udgravet. [sb. nr. 110-125 svarer til E. nr. 7-26. Der er stor usikkerhed omkring sammenhængen mellem Brusendorff's og Engelhardt's numre og afsætninger på kortet.]

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 1,5 m. Gravning i Top 3 x 2 x 0,6 m., et Par mindre Huller i S- og N-Siden. Lyngklædt i Hede.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med tæt krat/træer på østlige side og i bræmmen østfor, derfor er højen ikke synlig fra A11.

Litteraturhenvisninger  (0)