Lille Almegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-21

Fredningsnr.
523328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 25 m. Gangsti til top, ellers velbevaret. Træbe- vokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor ubeskadiget Gravhøi, indhegnet og beplantet (Aftegnet i N Lunds Beretning Tab 4 N 21) Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Gangsti til Top, ellers velbevaret. Træbevokset i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, i militært øvelsesområde. 5 x 25 m. Muligvis 1 m høj sokkel, dim. vanskelig at fastslå. I 2. niv. ses spor af randstenskæde, yderste ca. 1 m svær terræn. Flere sten synlige på højen. Højen noget ujævn, gammel lavning NV for centrum. Større skrænt og terasse SØ-fod efter kreaturslid. Flere stier hele vejen rundt om højen, optil 3 terasser. Gamle kreaturstier. I V skrænt SV/NØ også gammelt kreaturslid. Tæt bevokset med gamle egetræer, enkelte ahorn, røn, ask. Underbevoksning af tjørn, kirsebær og æbletræer. Først og fremmest omkring højfoden. Toppen ret åben og græsbevokset. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fornyligt er der blevet tyndet ud i vegetationen på højen, højen fremstår nu meget seværdig,

Litteraturhenvisninger  (0)