Kaasegaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-7

Fredningsnr.
53361

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker. Lille jord- og stenhøj, røse ca. 0,5 x 6-7 m. Bevokset med træer i et hjørne af en skov. MNI: .....skov, tæt syd for et lille vandhul og en sti, ca. 300 m ØSØ for Kaasegård.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa dette Sted findes endnu nogle ubeskadigede flade Stenrøser. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Jord- og Stenhøj, Røse, 6 - 7 m i Tvm., ca 0.50 m høj, ligger i et Hjørne af Skoven, tæt Syd for et lille Vandhul og en Sti, ca. 300 m ØSØ for kaasegaard. Bevokset med Træer.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav røse, 0,6 x 7 x 6,5 m. Hvis stenfyld træder tydeligt frem i dagen. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)