Storhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110115-6

Fredningsnr.
140228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1402-29, 28. Ejerlav: Ørumgaard Tingl.: 9/7 1903, gdr. Anders Frederiksen, Helligbjerg Diplom Afmærkn.: MS 191, stud. Henning Muller. Høj, en af "Præstehøje", 17,5 x 4,1 m. Toppen flad (diam. 3 m). Overfladisk aafgravet, mindre beskadigelser i siden mod V og N. Græsklædt i ager. MS mod NØ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, toppet og fuldstændig vel bevaret; undtagen at den er pløiet vel nær ved Foden; 61 Foden Tværmaal; 13-14 Fod høi. Storhøi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 20 m. i Tværm., 4.1 m. h. Top affladet. Siden hist og her overfladisk afgravet. MS mod NØ. Græsgroet i Ager. Fredlyst af Grdr. Anders Frederiksen, Helligbjerg. Dekl. thingl. 9/7 1903. Kaldes tilligemed Høj 5 og 7 'Præstehøje'. E. 1877: Rund, toppet og fuldstændig bevaret. 'Storhøj', 19 x 4.4 m.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Præstehøje", 17,5 x 4,1 m. Toppen flad, Diam. 3 m. Overfladisk afgravet, mindre Beskadigelser i Siden mod V og N. Græsklædt i Ager. MS mod NØ.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i uopdyrket areal i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)