Houmandshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110115-1

Fredningsnr.
140230

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ørumgaard Tingl.: Statshusmand Peder Kristian Hansen Høj, "Houmandshøj", 15 x 2,8 m. Uregelmæssige sider; beplan- tet med gran.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nedpløiet og forsvunden.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Høj, 15.4 m. i Tværm., 3.1 m. h. Top afsveden ved St. Hansbaal. Siden afgravet og uregelmæssig. Beplantet med Gran. I øvrigt græsgroet i Ager. E. 1877 beskriver denne Høj som 'nedpløjet og forsvunden'; den rette Beskrivelse er aabenbart den ved hans Nr. 1 anførte: 'Levninger af en forsvunden Høj.' Hvor han lægger Nr. 1, har der efter Terrainet at dømme aldrig ligget nogen Høj. E. 1877 har da aflagt Høj 1 (nuv. Nr.) galt og har derefter lavet en ny Høj; der aldrig har existeret (hans Nr. 2) ud af et Højmærke, der fandtes paa Matrikulskortet (se ogsaa Grurup Sognebeskrivelse Nr. 75, hvor noget lignende er sket).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Houmandshøj", 15 x 2,8 m. Uregelmæssige Sider, beplantet med Gran.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj, bevokset med delvis udgåede træer, ligger i have ud til landevej.

Litteraturhenvisninger  (0)