Hedegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110115-12

Fredningsnr.
140227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 x 3,7 m. 6 m vid sænkning fra top mod N NØ. Græs- groet med gyvel i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Høi af 65 Fods Tværmaal, 12 Fods Høide. I den sydlige Side er en større Udkastning.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget medtaget Høj, 20.1 m. i Tværm., 4.4 m.h. Top borttaget ved gammel, flad, tilgroet Indgravning fra NØ, saa Højen foroven er afsluttet med en Flade, skraanende fra S. mod N. Siden mod N. afgravet. Lyng- og græsgroet i Ager. Kunde nok fredes, men Ejeren uvillig. - E. 1877: Ret anselig Høj, 20.5 x 3.8 m. Mod S. større Gravning.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 3,7 m. En vid Sænkning fra top mod NNØ. Græsgroet med Gyvel i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)