Fyrest Grund
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110201-6

Fredningsnr.
10042

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1.8 x 13, reglmæssigt formet. På toppen e "pyntedysse" bestående af en ca. 1.5 x 1.5 m stor flad sten hvilende på 3 mindre sten. FRITEXT FOR FREDNR = 1004-2 ********************************************* Matr.nr. : 1. (Fyrets grund), intet matr.nr. Ældre beskrivelse: Høj, ca. 2 m høj, kegledannet. På toppen 3 opstablinger af sten og en svær, flad sten, ca. 1,5 m bred, 0,5 m tyk. Stenene skal bære overført fra den sløjfede høj, sb. 7. (Området besat af værnemagten, højen ikke beset). Sløjfet af værnemagten, dog endnu små forhøjninger, der kan dække grave. Ikke skrevet fredningsdeklarationer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Höi af 6-7 Fods Høide. (Fund fra en Stenkiste i Høien skal være indsendt til Museet i Kjöbenhavn). Bevoksning: 1991: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fyrets Grund. Høj, ca. 2 M. h., kegledannet, synlig omformet; paa Toppen paa 3 Stenopstablinger en svær flad Sten, ca. 1,5 M. br., 1/2 M. t. Jvf. nr. 7. E: Fund fra en Stenkiste skal være indsendt. [er ikke i Registret] Bevoksning: 1991: Græs

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ældre Beskr.: ca. 2 m h., kegledannet. Paa Toppen 3 Opstablinger af Sten og en svær, flad Sten, ca 1.5 m br. 0.5 m tyk. Stenen skal være overført fra den sløjfede Høj Hansted 7. (Omraadet besat af Værnemagten, Højen ikke beset). Sløjfet af Værnemagten, dog endnu smaa Forhøjninger, der kan dække grave.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, regelmæssigt formet. På toppen en "pyntedysse" bestående af en 1,5 x 1,5 m stor flad sten hvilende på 3 små stenopstablinger. Disse sten er ikke medregnet i højdeangivelsen. Ligger på fyrets grund, umiddelbart inden for en murstensmur i V og et bræddehegn i S. Fredningstekstens omtale af højen som "sløjfet" er decideret ukorrekt, og at højen ikke er genopført efter besættelsen synes puntedyssen klart at tilkendegive. Tinglyses. Check først sb. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, inkl. pyntedysse på toppen. Ligger i have vest for fyrmesterboligen. Gl. havemur tæt vest for højen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)