Tolsdalshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-4

Fredningsnr.
12059

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Kristian Jensen Sunesen Diplom Afmærkn.: MS. 1912, Friis Johansen Høj, "Fireatterhøj", 2,50 x 13,50 m. Græsklædt i ager. På siderne forskellige mindre huller, i toppen en flad afgravning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tolsdalshøi, ca 50 Fod Tvæmaal, 6-7 Fod høi; ligger paa en Banke; lille Lavning i Toppen, beskadiget i Siderne.

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, flad Afgravning paa Toppen, mindre Huller paa Siderne; ellers uskadt. Højde: 2.50 Met., Tværm. 13.50 met. - Græsklædt i Ager. "Fireatterhøj". Fredlyst. F. M.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 x 13.50 m. Græsklædt i Ager. Paa Siderne forskellige mindre Huller, i Toppen en flad Afgravning. "Fireatterhøj". MS 8/11 1904.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i ager på markant bakkedrag ved Skovsted.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)