Volshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-5

Fredningsnr.
120542

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 11 m. Med 3 synlige, sprængte sten fra centralt gravkammer i udgravet topkrater, som er ført ud gennem den østlige højside. Højens kontur er udfladet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 77-83 Volshøie] Ødelagt Høi; paa Østsiden ligger en stor Dæksten (7' l. 5' br. 2' tyk).

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fuldstændig ødelagt. I Midten et betydeligt Hul, ca. 7 Met. langt i Retn. Ø-V, c. 5 Met. bredt, c. 1 Met. dybt, aabent mod Syd ved en Gang i sydøstre Hjørne. I østre og vestre Ende ligger Levninger af meget store, sprængte Sten. Her synes at have været et større Gravkammer. - Højde nu c. 1.50 et., Tværm. c. 12 Met. Stærk Tilplantning med Gran hindrer nøjagtigere Maaling.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret. Frigivet til Sløjfning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en udfladet høj med et markant krater m. tre sprængte/kløvede sten. Ligger i overdrevsareal. Højfod defineret som værende 5 m nord for krater og 6 meter øst for krater.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er rundhøj der ligger i et overdrevsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)